Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης άρχισε τις δραστηριότητές της. Η κοινότητα αφορά άτομα που έχουν διαπιστευμένες νοητικές επιδόσεις στο επίπεδο ενός IQ 148, sd 24, δηλαδή μιας επίδοσης που είναι στατιστικά αναμενόμενη μόνο από 1 άτομο στα 44 του γενικού πληθυσμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δοκιμασίες που είναι αποδεκτές από την ΕΛΥΝ για τα νέα μέλη της μπορείτε να βρείτε στην σελίδα Εγγραφή

Η ΕΛΥΝ διαθέτει την κατάσταση Μέλους και την κατάσταση Ενδιαφερομένου για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομάδα. Τα Μέλη της ομάδας πληρούν τις απαιτήσεις σε επιδόσεις νοημοσύνης σε αποδεκτές δοκιμασίες, ενώ οι Ενδαφερόμενοι πληρούν μεν τις απαιτήσεις σε επιδόσεις νοημοσύνης αλλά σε μη αποδεκτές δοκιμασίες.

Τα νέα μέλη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με την ομάδα εδώ