Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης καλώς ορίζει καθένα διαθέτει αποδεδειγμένες γνωστικές ικανότητες που αναμένονται μόνο από 1:44 του γενικού πληθυσμού ×

Εισαγωγή

Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης είναι μια διεθνής κοινότητα Ελλήνων που έχουν επιτύχει υψηλές νοητικές επιδόσεις στο επίπεδο τουλάχιστον της δεύτερης τυπικής απόκλισης πάνω από το μέσο όρο του γενικού πληθυσμού.

 

Νοητικές επιδόσεις

Οι επιδόσεις που είναι αποδεκτές από την ΕΛΥΝ είναι:

IQ 130, (κλίμακα Wechsler, με τυπική απόκλιση sd 15)
IQ 132, (κλίμακα Stanford-Binet, με τυπική απόκλιση sd 16)
IQ 148, (κλίμακα Cattell, με τυπική απόκλιση sd 24)

 

Γενικές πληροφορίες

Τα αρχικά της ονομασίας της κοινότητας σχηματίζουν την λέξη ΕΛΥΝ, με σαφή παραπομπή στην λέξη ΕΛΛΗΝ.

Η κοινότητα ιδρύθηκε το 2014 από τον Ψυχίατρο, Ψυχοθεραπευτή και Συγγραφέα, Ευάγγελο Κατσιούλη, στα πλαίσια της λειτουργίας ενός δικτύου κοινοτήτων υψηλής νοημοσύνης, οι οποίες λειτουργούν εντός του Παγκόσμιου Δικτύου Νοημοσύνης. Η κοινότητα διατηρεί καλή συνεργασία με τις κοινότητες που σχημάτισαν το Παγκόσμιο Δίκτυο Νοημοσύνης, όπως είναι η QIQ, GRIQ, CIVIQ, HELLIQ, OLYMPIQ και η IQID Child κοινότητες.

Η ΕΛΥΝ έγινε το 44ο μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Νοημοσύνης τον Ιανουάριο του 2014.

 

Στόχοι

Σκοπός της κοινότητας είναι να προσφέρει μια καλά οργανωμένη δομή και εισαγωγή στον χώρο των κοινοτήτων υψηλής νοημοσύνης. Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να έχει πρόσβαση στους ιδιωτικούς χώρους συζητήσεων των μελών της ομάδας, αλλά και στις συζητήσεις όλων των μελών όλων των κοινοτήτων που είναι μέλη του Παγκοσμίου Δικτύου Νοημοσύνης. Το κάθε μέλος μπορεί να δημοσιεύσει τα άρθρα του στο περιοδικό του Παγκοσμίου Δικτύου Νοημοσύνης, το WIN ONE, όπως και να πραγματοποιήσει chat με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στο WIN Chat.

 

Σύνοψη της ΕΛΥΝ

ΕΛΥΝ Ίδρυση: 01/01/2014
Επίδοση: IQ 132, σ 16
Τυπικές αποκλίσεις: 2
Εκατ. Κλίμακα: 97.7
Σπανιότητα: 1 : 44

Μέλη: 21
Ενδιαφερόμενοι: 1
Κάλυψη: 924

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

 
 

Εγγραφή στο newsletter μας

Συμπληρώστε το email σας: