Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης ανέπτυξε μια δυναμική διαδικτυακή παρουσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://iqsociety.gr.

Έμφαση δόθηκε στην δυνατότητα άμεσης συμμετοχής του επισκέπτη, την δυναμικότητα του περιεχομένου και την ξεκάθαρη παρουσίαση των πληροφοριών.

Τα σχόλιά σας μας κάνουν καλύτερους.

ΕΛΥΝ, Γραφείο Τύπου