Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης καλώς ορίζει καθένα διαθέτει αποδεδειγμένες γνωστικές ικανότητες που αναμένονται μόνο από 1:44 του γενικού πληθυσμού ×

Έλληνας

Η ΕΛΥΝ δέχεται αιτήσεις για νέα μέλη από οποιονδήποτε είναι ή νιώθει Έλληνας και μπορεί να επικοινωνήσει στα Ελληνικά. Η ιστοσελίδα της ομάδας και όλες οι πληροφορίες είναι δημοσιευμένες στα Ελληνικά.

Γνωστικές Επιδόσεις

Η συμμετοχή στην ΕΛΥΝ υποστηρίζεται από μια γνωστική επίδοση στο επίπεδο τουλάχιστον της δεύτερης τυπικής απόκλισης πάνω από το μέσο όρο του μη επιλεγμένου γενικού πληθυσμού, δηλαδή:

IQ 130 (με τυπική απόκλιση 15, Wechsler κλίμακα), or
IQ 132 (με τυπική απόκλιση 16, Stanford-Binet κλίμακα), or
IQ 148 (με τυπική απόκλιση 24, Cattell κλίμακα).

Εκτίμηση επίδοσης

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ΕΛΥΝ, μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά ένα αντίγραφο της επίδοσής τους σε δοκιμασία νοημοσύνης στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

info@IQsociety.gr

Αντίτιμο αίτησης μέλους

Η μόνη απαιτούμενη εισφορά για τα νέα μέλη είναι η καταβολή ενός ισόβιου αντίτιμου συμμετοχής νέων μελών (€50) (που περιλαμβάνει και τα τέλη της αίτησης μέλους). Το αντίτιμο αυτό μπορεί να καταβληθεί μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή μέσω λογαριασμού PayPal. Δεν υπάρχει απαίτηση καταβολής ετήσια επαναλαμβανόμενου οικονομικού αντιτίμου για την συμμετοχή στην ομάδα.

Αντίτιμο αίτησης ενδιαφερόμενου

Η ΕΛΥΝ έχει καθιερώσει την αποδοχή ενδιαφερομένων για όσους επιθυμούν την συμμετοχή τους στην ομάδα, οι οποίοι έχουν πετύχει την νοητική επίδοση που αναφέρεται προηγουμένως, αλλά όχι σε κάποια από τις αποδεκτές δοκιμασίες. Η εγγραφή του Ενδιαφερόμενου για την ΕΛΥΝ απαιτεί την καταβολή του ισόβιου αντιτίμου εγγραφής ενδιαφερομένου (€40), το οποίο μπορεί να γίνει δεκτό με πληρωμή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή μέσω λογαριασμού PayPal. Δεν υπάρχει απαίτηση καταβολής ετήσια επαναλαμβανόμενου οικονομικού αντιτίμου για την συμμετοχή στην ομάδα.

Αντίτιμο αναβάθμισης μέλους

Στην περίπτωση που κάποιος εγγεγραμμένος ενδιαφερόμενος της ΕΛΥΝ αιτηθεί αργότερα την αναβάθμισή του σε Μέλος της ΕΛΥΝ (δηλαδή έχει πλέον την επιθυμητή επίδοση σε κάποια αποδεκτή δοκιμασία), μπορεί άμεσα να επικοινωνήσει με την ομάδα και να καταβάλει το ισόβιο αντίτιμο αναβάθμισης Ενδιαφερόμενου σε Μέλος της ΕΛΥΝ (€30).

Επιλέξτε τον τύπο συμμετοχής σας

Ακολούθως, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο συμμετοχής σας στην κοινότητα (μέλος, ενδιαφερόμενος ή αναβάθμιση μέλους) και να καταβάλετε το αντίτιμο μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή μέσω λογαριασμού PayPal. Για την διασφάλιση της συναλλαγής σας, θα μεταφερθείτε αυτόματα στον διαδικτυακό χώρο του PayPal, όπου και θα πραγματοποιήσετε την καταβολή. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από την καταβολή του σχετικού αντιτίμου, δεν θα οριστικοποιούνται. Επιλέξτε από τους ακόλουθους τύπους συμμετοχής:

Νέο Μέλος

Νοητική επίδοση τουλάχιστον IQ 132, sd 16, σε μία αποδεκτή δοκιμασία

Χωρίς προηγούμενη συμμετοχή

Αντίτιμο: €50

Ενδιαφερόμενος

Νοητική επίδοση τουλάχιστον IQ 132, sd 16, σε μη αποδεκτή δοκιμασία

Χωρίς προηγούμενη συμμετοχή

Αντίτιμο: €40

Αναβάθμιση

Νοητική επίδοση τουλάχιστον IQ 132, sd 16, σε μία αποδεκτή δοκιμασία

Για ήδη Ενδιαφερόμενους

Αντίτιμο: €30

Αποδεκτές Ακαδημαϊκές Δοκιμασίες

Η κοινότητα δέχεται τις ακόλουθες δοκιμασίες νοημοσύνης. Οι επιδόσεις εκτιμώνται από Ψυχολόγους-Ψυχομετρητές με γνώση και εμπειρία στην εκτίμηση της νοημοσύνης.


Admissions Test for Graduate Study in Business (ATGSB), Graduate Management Admission Council (GMAC)

American College Testing (ACT), ACT International

Graduate Management Admission Test (GMAT), Graduate Management Admission Council (GMAC)

Graduate Record Examination (GRE), Educational Testing Service (ETS)

Law School Admission Test (LSAT), Law School Admission Council

National Merit Scholarship Qualifying Test (NMSQT)

Scholastic Aptitude Test (SAT), College Board

US Army General Classification Test (AGCT)
US Navy General Classification Test (NGCT)

Σύνοψη της ΕΛΥΝ

ΕΛΥΝ Ίδρυση: 01/01/2014
Επίδοση: IQ 132, σ 16
Τυπικές αποκλίσεις: 2
Εκατ. Κλίμακα: 97.7
Σπανιότητα: 1 : 44

Μέλη: 21
Ενδιαφερόμενοι: 1
Κάλυψη: 924

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

 
 

Εγγραφή στο newsletter μας

Συμπληρώστε το email σας: