Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης καλώς ορίζει καθένα διαθέτει αποδεδειγμένες γνωστικές ικανότητες που αναμένονται μόνο από 1:44 του γενικού πληθυσμού ×

Επισκέπτες στο WIN ανά χώρα

Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών ανά χώρα από το Μάιο του 2010, οπότε και ο συγκεκριμένος μετρητής τοποθετήθηκε στον server του Παγκόσμιου Δικτύου Νοημοσύνης και των συνεργαζόμενων κοινοτήτων, παρουσιάζεται στο ακόλουθο δυναμικό διάγραμμα:

All our visitors

 

Επισκέπτες στην ΕΛΥΝ ανά χώρα

Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών ανά χώρα από τον Απρίλιο του 2014, οπότε και ο συγκεκριμένος μετρητής τοποθετήθηκε στον server της Ελληνικής Λέσχης Υψηλής Νοημοσύνης παρουσιάζεται στο ακόλουθο δυναμικό διάγραμμα:

All our visitors

Σύνοψη της ΕΛΥΝ

ΕΛΥΝ Ίδρυση: 01/01/2014
Επίδοση: IQ 132, σ 16
Τυπικές αποκλίσεις: 2
Εκατ. Κλίμακα: 97.7
Σπανιότητα: 1 : 44

Μέλη: 21
Ενδιαφερόμενοι: 1
Κάλυψη: 924

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

 
 

Κοινωνικοποίηση

Γιατί μας τιμούν οι φίλοι μας

/ Free WordPress Plugins and WordPress Themes by Silicon Themes. Join us right now!

Εγγραφή στο newsletter μας

Συμπληρώστε το email σας: