Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης καλώς ορίζει καθένα διαθέτει αποδεδειγμένες γνωστικές ικανότητες που αναμένονται μόνο από 1:44 του γενικού πληθυσμού

 

×

Ακολουθήστε την κοινότητα


Όπως πιθανόν ήδη γνωρίζετε, η ΕΛΥΝ συνεργάζεται με έναν διεθνή οργανισμό κοινοτήτων υψηλής νοημοσύνης, το Παγκόσμιο Δίκτυο Νοημοσύνης (World Intelligence Network – WIN). Αυτή η συνεργασία αντανακλά σε εσάς πολλαπλά επικοινωνιακά οφέλη. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις ακόλουθες επιλογές για να συνδεθείτε με τον Όμιλο WIN, την ΕΛΥΝ και τα μέλη.

 

1-6. Σύνδεση με την ΕΛΥΝ και το WIN

Υπάρχουν ποικίλες επιλογές για εσάς για να χρησιμοποιήσετε άμεσα το δίκτυο του WIN και της ΕΛΥΝ

 

7-16. Σύνδεση με WIN

Υπάρχει πληθώρα επιλογών για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το δίκτυο του Ομίλου WIN

 

17-25. Social Media

Η Ομάδα και ο Όμιλος WIN έχουν ενεργοποιήσει ειδικές σελίδες και κοινότητες σε social media για την επικοινωνία και την διασύνδεση των μελών.

 

17. Subscribe to WIN and the Society Youtube channel

Online videos, presentations and events hosted by WIN and the Society are online on our Youtube Channel. You may subscribe to the channel to stay informed of the latest available videos.

WIN and the Society Youtube Channel

 

18. Follow WIN and the Society on Twitter

You may keep up with our latest news following us on Twitter.

WIN Twitter page:

Society Twitter page:

 

19. Like/Recommend WIN and Society Facebook pages

There is a dedicated Facebook page created to support WIN and the Society. You may visit the page and hopefully like it.

WIN Facebook page

Society Facebook page

 

20. Join WIN and Society Facebook groups

There is a dedicated Facebook group for WIN and the Society. You may join these groups to keep updated with all current activities.

WIN Facebook group

Society Facebook group

 

21. +1 on WIN and the Society Google+ pages

There is a special page created on Google+ for WIN and the Society. You can connect to other members from within this page.

WIN Google+ page

GREEK IQ Society Google+ page

 

22. Join WIN and the Society Google+ communities

There is a special community for WIN and the Society in Google+ and you may join the groups to connect with the society members.

WIN Google+ community

GREEK IQ Society Google+ community

 

23. Connect with WIN and the Society Linkedin pages

For your ease, we created special pages on Linkedin about WIN and the Society. Numerous professionals interested in WIN and the society members visit our pages and this is a chance for any member to further develop his professional network.

WIN Linkedin page

Society Linkedin page

 

24. Join WIN and the Society Linkedin groups

The dedicated to WIN and the Society members Linkedin groups can maximize your professional development connecting you with agents, talent seekers and even job offers

WIN Linkedin group

Society Linkedin group

 

25. Enrich your intelligence-related experience

GREEK IQ Society is a well established High IQ Community. However, there are more organizations and societies with more or different people offering you more or different options. You may choose to join any of the following institutions:

 
 

 

If you decide to join another institution or High IQ society, you can directly contact the relevant administration desk informing of your intention.

 

Αφήστε το μήνυμά σας

Επιπροσθέτως, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας εύκολα και γρήγορα με την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας:

Contact Form

Name
Email
Subject
Message

Σύνοψη της ΕΛΥΝ

ΕΛΥΝ Ίδρυση: 01/01/2014
Επίδοση: IQ 132, σ 16
Τυπικές αποκλίσεις: 2
Εκατ. Κλίμακα: 97.7
Σπανιότητα: 1 : 44

Μέλη: 24
Ενδιαφερόμενοι: 1
Κάλυψη: 1056

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

 
 

Κοινωνικοποίηση

Γιατί μας τιμούν οι φίλοι μας

/ Free WordPress Plugins and WordPress Themes by Silicon Themes. Join us right now!

Εγγραφή στο newsletter μας

Συμπληρώστε το email σας: