Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης καλώς ορίζει καθένα διαθέτει αποδεδειγμένες γνωστικές ικανότητες που αναμένονται μόνο από 1:44 του γενικού πληθυσμού

 

×

Πλεονεκτήματα συμμετοχής

Η συμμετοχή στην ΕΛΥΝ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα και οφέλη:

1. Online Βιογραφικό μέλους (περ. ονοματεπώνυμο, πληροφορίες, σύνδεσμοι και email)

2. Δικαίωμα συγγραφής στην ιστοσελίδα της ΕΛΥΝ και δημοσίευσης των άρθρων

3. Πιστοποιητικό μέλους της ΕΛΥΝ (με μοναδικό κωδικό μέλους) *

4. Δικαίωμα εισόδου και συμμετοχής στο forum της ΕΛΥΝ στα WIN boards (μόνο για τα μέλη της ΕΛΥΝ)

5. Δικαίωμα εισόδου και συμμετοχής στα WIN Private boards (μόνο για τα μέλη όλων των κοινοτήτων που συνεργάζονται με το WIN)

6. Ιδιωτικές συζητήσεις μεταξύ των μελών μέσω chat (μόνο για τα μελη της ΕΛΥΝ)

7. Ιδιωτικές συζητήσεις μεταξύ των μελών μέσω chat (μόνο για τα μελη όλων των κοινοτήτων που συνεργάζονται με το WIN)

8. Δικαίωμα δημοσίευσης στο περιοδικό, WIN Online Editions (WIN ONE)

9. Συμμετοχή στις κοινότητες Ειδικών Ενδιαφερόντων, Special Interests Societies (SIS)

10. Συμμετοχή στα Εθνικά Δίκτυα Νοημοσύνης, National Intelligence Networks (NIN)

11. Συναντήσεις που οργανώνονται είτε από τα μέλη της ΕΛΥΝ, είτε από τα μέλη όλων των κοινοτήτων που συνεργάζονται με το WIN

* ένα ενδεικτικό πιστοποιητικό μέλους ακολουθεί:


Σύνοψη της ΕΛΥΝ

ΕΛΥΝ Ίδρυση: 01/01/2014
Επίδοση: IQ 132, σ 16
Τυπικές αποκλίσεις: 2
Εκατ. Κλίμακα: 97.7
Σπανιότητα: 1 : 44

Μέλη: 24
Ενδιαφερόμενοι: 1
Κάλυψη: 1056

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

 
 

Κοινωνικοποίηση

Γιατί μας τιμούν οι φίλοι μας

/ Free WordPress Plugins and WordPress Themes by Silicon Themes. Join us right now!

Εγγραφή στο newsletter μας

Συμπληρώστε το email σας: