Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης καλώς ορίζει καθένα διαθέτει αποδεδειγμένες γνωστικές ικανότητες που αναμένονται μόνο από 1:44 του γενικού πληθυσμού

 

×

Εισαγωγή

Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης, ΕΛΥΝ είναι μια διεθνής κοινότητα Ελλήνων που έχουν επιδείξει χαρισματικότητα, δηλαδή, αποδεδειγμένες αναπτυγμένες γνωστικές ικανότητες, υψηλές νοητικές επιδόσεις και ιδιαίτερες κλίσεις, ταλέντα.

Η κοινότητα ιδρύθηκε το 2014 από τον Ψυχίατρο, Ψυχοθεραπευτή, Ευάγγελο Κατσιούλη, στα πλαίσια της λειτουργίας ενός δικτύου κοινοτήτων υψηλής νοημοσύνης, οι οποίες λειτουργούν υπό τη σκέπη του Παγκόσμιου Δικτύου Νοημοσύνης. Η κοινότητα διατηρεί συνεργασία με τις κοινότητες που σχημάτισαν το Παγκόσμιο Δίκτυο Νοημοσύνης, που είναι η CIVIQ, η HELLIQ και η κοινότητα OLYMPIQ.

Η ΕΛΥΝ έγινε η 44η κοινότητα-μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Νοημοσύνης (World Intelligence Network, WIN) τον Ιανουάριο του 2014.

 

Νοητικές επιδόσεις

Η κοινότητα καλωσορίζει νέα μέλη που έχουν πετύχει σε δοκιμασίες νοημοσύνης μια επίδοση στο επίπεδο τουλάχιστον της δεύτερης τυπικής απόκλισης πάνω από το μέσο όρο του γενικού πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδόσεις που είναι αποδεκτές από την ΕΛΥΝ είναι:

IQ 130, (κλίμακα Wechsler, με τυπική απόκλιση sd 15)
IQ 132, (κλίμακα Stanford-Binet, με τυπική απόκλιση sd 16)
IQ 148, (κλίμακα Cattell, με τυπική απόκλιση sd 24)

 

Στόχοι

Τα αρχικά της ονομασίας της κοινότητας σχηματίζουν την λέξη ΕΛΥΝ, με σαφή παραπομπή στην λέξη ΕΛΛΗΝ.

Σκοπός της κοινότητας είναι να προσφέρει μια καλά οργανωμένη δομή και εισαγωγή στον χώρο των κοινοτήτων υψηλής νοημοσύνης. Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να έχει πρόσβαση στους ιδιωτικούς χώρους συζητήσεων των μελών της ομάδας, αλλά και στις συζητήσεις όλων των μελών όλων των κοινοτήτων που είναι μέλη του Παγκοσμίου Δικτύου Νοημοσύνης. Το κάθε μέλος μπορεί να δημοσιεύσει άρθρα του στο περιοδικό του Παγκοσμίου Δικτύου Νοημοσύνης, το WIN ONE, όπως και να πραγματοποιήσει chat με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στο WIN Chat.

 

Σύνοψη της ΕΛΥΝ

ΕΛΥΝ Ίδρυση: 01/01/2014
Επίδοση: IQ 132, σ 16
Τυπικές αποκλίσεις: 2
Εκατ. Κλίμακα: 97.7
Σπανιότητα: 1 : 44

Μέλη: 24
Ενδιαφερόμενοι: 1
Κάλυψη: 1056

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

 
 

Κοινωνικοποίηση

Γιατί μας τιμούν οι φίλοι μας

/ Free WordPress Plugins and WordPress Themes by Silicon Themes. Join us right now!

Εγγραφή στο newsletter μας

Συμπληρώστε το email σας: