Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης καλώς ορίζει καθένα διαθέτει αποδεδειγμένες γνωστικές ικανότητες που αναμένονται μόνο από 1:44 του γενικού πληθυσμού ×
photo-profil

General Information

Origin : Ioannina, Greece
Birth : Ioannina, Greece (1990)
Current Residence : Ioannina, Greece

 

Education

MD, Medical Doctor Diploma

 

 

Academic & Art Distinctions

19.6 at 3rd Grade of High School
Good English & average French
Published photo collection at ZAGORI newspaper (2006)

 

Sports Distinctions

Member of High School volleyball team
Member of University Medical football team

 

Interests

Photography, Zoology, Fishing, Driving, Traveling, Handicrafts, Self-restoring, Video Games, Cinema, Sports, Poker

 

IQ Societies Full & Prospective Membership

GIFTED High IQ Network
ΕΛΥΝ Society

Σύνοψη της ΕΛΥΝ

ΕΛΥΝ Ίδρυση: 01/01/2014
Επίδοση: IQ 132, σ 16
Τυπικές αποκλίσεις: 2
Εκατ. Κλίμακα: 97.7
Σπανιότητα: 1 : 44

Μέλη: 26
Ενδιαφερόμενοι: 1
Κάλυψη: 1144

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

 
 

Στηρίξτε την ομάδα

Υποστηρικτές:
 
Νικόλαος Κατέβας

Εγγραφή στο newsletter μας

Συμπληρώστε το email σας: