Η ΕΛΥΝ έχει ένα νέο μέλος, την Ελένη Καρατσαλίδου.

Η Ελένη Καρατσαλίδου είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου του Leicester (UK) και Διπλωματούχος του Τμήματος Ευρωπαικών Σπουδών με Γερμανικά του Πανεπιστημίου του Durham (UK).

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και τα ενδιαφέροντά της πειλαμβάνουν την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη φωτογραφία. Επίσης, είναι μέλος της ΕΛΥΝ και του Οργανισμού Torr.org, καθώς και Κοσμήτορας του Ροταριανού Ομίλου Ηρακλείου (2021-2022).

Ελένη, καλώς όρισες στην ΕΛΥΝ.

ΕΛΥΝ, Γραφείο Τύπου